Kristian Nesholt 1944 - 1946

Olav Søyland 1947 - 1954

Svend S. Hansen 1954 - 1959 og 1963 - 1968

Einar Bordøy 1959 - 1963

Per Midteide 1968 - 1975

Kai Holien 1975 - 1987

Jan Arnt Hansen 1991 - 1993

Alan Holmes 1993 - 1998

Tor Ludvik Rønneberg 1999 - 2012

Magne Hultgren 2013 -