Aktiviteter

Strikke-kafe`n for damer i alle alder!

Strikke-kafè annen hver onsdag.

 samles noen damer i underetasjen.

Sosialt samvær der de strikker,prater og har utlodning.

Bevertning med kaffe hver gang.

De har plass til mange flere der rundt bordene.

Notèr deg datoene her og få med deg noen. Kom og vær med!

2016:

Onsdag kl. 19:00 : 20.januar - 03.februar - 17.februar - 02.mars - 16.mars - 30.mars - 13.april - 27.april - 11.mai - 25.mai - 08.juni

Leder er Marit Olsen. (mob.97656755)

 

Det er foreløpig ingen søndagsskole hos oss nå!

Håper å komme igang igjen.

 

Sanggruppa

Her er det plass til å være med å synge.

Synger på søndagens Gudstjenester av og til.

Er du glad i å synge? Stemmevis gruppe. 

Menn og damer er velkommen! 

Øver annen hver tirsdag! 

Kontakt stemmebruker og pianist Jelena Fagervold Mobiltlf: