Menigh.råd/utvalg

Pastor Magne Hultgren.

 

Menighetsrådet:

 • Magne Hultgren (Pastor)
 • Knut G. Bendikssen (Viseforstander).
 • Anju Ghaley Løberg
 • Åse Johansen
 • Øyvind Midteide

Sang- og musikkråd:

 • Marit Olsen
 • Jelena Fagervold. (Pianist).
 • Bjørg Dåsvand Nuland
 • Marianne Olsen Ryen. (Pianist).
 • Frank Tidemandsen

Kasserer:

 • Anne-Beathe Pettersen

Revisor:

 • Arild Iversen
 • Marit Olsen

Sekretær:

 • Hege Berg - Jensen

Omsorgsutvalget:

 • Knut G. Bendikssen
 • Dineke Stoltenberg-Hansson
 • Anju Ghaley Løberg
 • Anne Synnøve Hansen

Misjonskontakt:

 • Knut G. Bendikssen.

Vedlikeholdskomiten:

 • Tor L. Rønneberg
 • Nan Rita Ødegaard
 • Frank Tidemandsen
 • Arild Hegge. Brannvernleder.
 • Terje Berg-Jensen
 • Svein Løberg 

Hjemmesiden på nett:

 • Magne Hultgren (Ansvarlig redaktør)
 • Svein-Anders Andersen

Lyd- og bildekomitè

 • Frank Tidemandsen
 • Bjørg Dåsevand Nuland
 • Tor L. Rønneberg
 • Hege berg-Jensen
 • Tron Tofsland

 

Festkomitè

 • Ellen-Merethe Pettersen 
 • Åse Rønneberg
 • Karin Tidemandsen
 • Kate Elland
 • Hege Berg-Jensen
 • Nan Rita Ødegård
 • Lydia Rai
 • Åse Johansen

Arkivar

 • Frank Tidemandsen

Porsgrunn kristne råd

 • Tor L. Rønneberg

Programplanlegger og annonsering

 • Magne Hultren
 • Marit Olsen
 • Sang og musikkutvalget

Nattverdforberedelse

 • Karin Tidemandsen
 • Marit Olsen
 • Anne Synnøve Sandell

Valgkomiten

 • Kate Ellann
 • Marianne O. Ryen
 • Hege Berg-Jensen