Pastoren har ordet!

VELKOMMEN TIL ET NYTT ARBEIDSÅR

Kjære alle lesere.

Høsten 2018 står for døren, og vi er igang med et nytt arbeidsår. Et år med mange utfordringer og nye ting som skjer. Vi gleder oss. Det blir oppstart av søndagsskole, ungdomsarbeide, unge voksne møter, alt i samarbeide med Immanuel Church. 

Fra nyttår blir det et pastorteam som skal betjene menigheten, og det vil bestå av Morten Sundquist, Shahram Barati og Magne Hultgren. Vi vil bruke høsten på å arbeide oss sammen som team, og planlegge vårens arbeide. Vi gleder oss veldig til å betjene menigheten sammen. 

Vær med å be for oss, vi trenger mye forbønn. Vi gleder oss over det som skjer i menigheten, og til å komme igang igjen.

Denne høsten vil dere også se nye og oppdaterte websider. Vi gir beskjed når de er på plass. Der vil man også få med seg møtene om man er bortreist og ikke kan være i kirka. 

Dette arbeidsåret blir det også to konfirmanter. Vi skal samarbeide nært med Skien baptistmenighet om undervisningen, men vil ha egen avslutningshøytid siste søndag i april. Konfirmantene vil bli presentert på samlingsfesten.

Så følg med, det er mye spennende på gang denne høsten. La oss stå sammen i bønn.

Magne Hultgren, pastor.

 

 

G4G Gospel Choir synger fra hjertet sanger med sterke tekster. Her under Gospelgudstjenesten 18. mars.

DET SKJER I PORSGRUNN BAPTISTKIRKE

SØNDAG 1. OKTOBER Feiret vi at Immanuel Church, Iranien Christian in Norway var blitt en Baptistmenighet. Generalsekretær Terje Aadne og Integrasjonsleder Mette Marie Hebnes fra Baptistsamfunnet deltok. Det ble en stor dag for menighetene våre. Vi gleder oss over det gode fellesskapet og samarbeidet vi har fått.

24. oktober starter vi med et nytt tilbud i kirken vår. I samarbeid med Voksenopplæringen skal vi gi et tilbud til innvandrere og flyktninger i å snakke norsk. På tirsdager kommer de rett fra Voksenopplæringen og til vår kirke, hvor vi skal samtale sammen på norsk slik at de kan praktisere å snakke snakke norsk. Det blir fellesskap, aktiviteter, vi spiser sammen og bygger vennskap.

Til dette trenger vi flere frivillige som stiller opp og hjelper oss. Vi gleder oss til dette. 

29. oktober blir det felles Dåpsgudstjeneste hvor to personer blir døpt. Dene ene er en ungdom fra Nepal, den andre er en norsk dame i sin beste alder. Hun er døv, så nå blir den store utfordringer vår å lære døvespråk så hun blir godt integreret i vårt fellesskap. Det blir spennende.

Søndagsskole. Dette har har vært en utfordring for oss å få til. Men nå har vi tre små Nepalske jenter, så kommer det to barn  sammen med sin mor som blir døpt, og i tillegg er det flere barn i Immanuel Church. Vi skal starte søndagsskole sammen, og ha en felles Gudstjeneste i måneden med søndagsskole parallellt med Gudstjenesten. Den ene måneden blir det kl. 11, og neste måned kl. 13.00.  Vi ber om at Herren må sende oss søndagsskoleledere. 

Ungdomsarbeide. Immanuel Chuch har to ungdommer på Ung baptist sin Basic lederopplæring, og en ungdom fra Porsgrunn baptistmenighet. Disse tre håper vi kan bli gode ledere som kan starte ungdomsarbeide i vår menighet.

Lovsangsteam.

Nan Rita Ødegård har sammen med Morten Sundquist startet et lovsangsteam. Er du glad i å synge og vil være med, si ifra. De øver hver uke, og deltar i flere Gudstjenester.

Jul og Nyttår.

I firbindelse med Jul- og Nyttårsfeiring har Immanuel Church og vi felles Syng julen Inn,  Julegudstjeneste juleaften, Juletrefest 4. juledag og felles Nyttårsfest i kirken Nyttårsaften. Nyttårsaften vil bli avsluttet med felles rakettoppskytning ved Porsgrunnselva i samarbeid med kommunens brannvesen. 

 

Kom og opplev fellesskapet. Mye spennede skjer.

Mvh Pastorrene  Shahram Barati og Magne Hultgren

PORSGRUNN BAPTISTMENIGHET VIL VÆRE EN LEVENDE MENIGHET, GREPET AV KRISTUS , MIDT I PORSGRUNN – MED EVANGELIET.

 

Dette er menighetens visjon.  Du er velkommen til å bli med å gjøre visjonen til virkelighet.

 

Vi ønsker å være et åpent fellesskap for mennesker i alle aldre. Et fellesskap preget av kjærlighet, tilgivelse, medmenneskelighet og respekt, og hvor budskapet om Jesus Kristus er det sentrale.  For Jesus er den som kan forvandle våre liv, og gi oss mot, håp og en trygg fremtid. Jesu kjærlighet inneholder en kraft som kan forandre oss alle.  Denne kjærlighet ønsker vi å formidle til deg, og ønsker at du skal få oppleve.

 

Derfor er du:

  • Velkommen til Gudstjenester hver søndag kl. 11.00                   Etter Gudstjenesten er det kirkekaffe og fellesskap i kirkestua.
  • Velkommen til Søndagsskole annenhver søndag samtidig med Gudstjenesten.
  • Velkommen til Strikke - kafè på onsdager
  • Velkommen til fellesskap i Bibel/samtale-grupper.

 

Etter hvert vil du oppleve flere interessante samlinger.                           På nyåret vil det bli flere temasamlinger med interessante gjester og ekte Gospelgudstjenester for å nevne noe.

Følg med på våre web-sider og hold deg orientert.

Du er velkommen til å ta kontakt på telefon eller e-post.                        Se forsiden for adresse og telefon nummer.

 

VELKOMMEN TIL FELLESSKAP!

 

Magne Hultgren

pastor