Pastoren har ordet!

NYHETER FRA PORSGRUNN BAPTISTKIRKE

PASTORSITUASJONEN

Sommeren 2017 fortalte pastor Magne Hultgren at han ville avslutte sin pastorstilling fra og med årsskifte 2018/2019. Det ble nedsatt et utvalg til å arbeide med pastorspørsmålet, og det ble sendt en forespørsel som vi alle håpet ville bli positiv. Men grunnet nye utfordringer måtte vedkommende takke nei. 

Vi måtte tenke nytt, og det kom derfor et nytt forslag til midlertidig løsning . Det blir et pastorteam beståendee av Shahram Barati, Morten Sundquist og Magne Hultgren som fordeler oppgaver i menigheten. Shahram Barati tar det administrative ansvaret, Morten Sundquist vil ta hånd om arbeidet blant Unge voksne, barn og ungdom, og Magne Hultgren blir seniorpastor med ansvar for besøkstjenesten, kirkelige handlinger og er mentor for de to andre.  Morten Sundquist ansettes i 25% stilling, de to andre gjør det som frivillig tjeneste. Dette ble vedtatt i menighetsmøte 31.mai.

I tillegg vil menighetens predikanter delta i forkynnelsen.

Dette trer i kraft fra 01.01.2019.

 

Vær med å be for det nye pastorteamet

ARBEIDE BLANT BARN OG UNGEVOKSNE

Det er gledelig at det er kommet flere barn til menighetene som nå er kommet i søndagsskolealder. Til høsten starter vi opp med søndagsskole, og en familiegudstjeneste i måneden.

I tillegg vil Morten Sundquist starte opp med møter for Unge Voksne på søndagskveldene. Menighetens nye Lovsangsteam vil være engasjert i disse møtene sammen med Morten. Vi håper dette vil føre til vekst i våre menighetr.

Vær med å be for det som skal skje. Vi er veldig glade og optimistiske for det som skjer.

 

 

Bilde fra Korsvandringen i Porsgrunn Langfredag. Her står vi ved Minneparken, og Ann Karin Hultgren leser fra påsketeksten og leder forsamlingen i bønn. Metodistprest Vidar Sten Bjerke ledet vandringen, og pastor Tore Mersland fra Misjonskirken holder megafonen. Flere delte på å bære korset, og det hele avsluttet med en fin musikkandakt i Metodistkirken. Porsgrunn Kristne Råd er arrangør.
G4G Gospel Choir synger fra hjertet sanger med sterke tekster. Her under Gospelgudstjenesten 18. mars.

Våren 2018

Pastor Tor L. Rønneberg i samtale med Sunniva og mamma Kristina. Tor velsignet Sunniva som liten, og hun ønsket at Tor også døpte henne.

Dette vårhalvåret startet spesielt for vårt vedkommende, da vår sønn Ronny døde lille juelaften og ble begravet fredag 5. januar. En flott avslutning av et 38 år langt liv. Pastor Tor L. Rønneberg forettet, og det var stor deltagelse i Borgestad kirke. Dette har  medført at jeg ikke har klart å følge opp alt i ettertid, og våre nettsider har ikke vært fulgt opp slik de skal.

Men i kirken vår har vi hatt flere fine opplevelser. Immanuelkoret fra Metodistkirken besøkte oss 11. mars. Det ble en fin sangaften i kirka. Søndagen etter, 18. mars var EN STOR HØYTIDSDAG MED DÅP, og Gospelgudstjeneste med G4G Gospel Choir. Kirkesalen var nesten fullsatt. Og Sunniva ble døpt til Kristus. DA hun ble ønsket velkommen var det 4 generasjoner på plattformen.

Oldemor Grete Berg Jensen, mormor Hege, mamma Kristina og Sunniva. Her opplever vi at Guds velsignelse og tro går i arv. 

Gospelkoret G4G sang så vakkert. en stor opplevelse. Det var flere på Gudstjenesten som aldri hadde sett troende dåp før, og det ble en stor opplevelse for dem alle.

I Påsken hadde vi besøk av pastor Per Midteide på Palmesøndag, hadde felles nattverdsmøte i Langesund på Skjærtorsdag, Korsvandring i Porsgrunn Langfredag og Høytidsgudstjeneste sammen med Immanuel Church og Langesund 1. Påskedag. Pastor Dag Eiel Kristoffersen sang og talte 1. påskedag. Vårt nye lovsangsteam deltok også med fin sang. En fin opplevelse i Høytiden.

ET GODT NYTTÅR MED NY VELSIGNELSE OG NYE UTFORSDRINGER

Året 2017 ligger bak oss, og vi er alt i gang med 2018. For vår familie ble 2017 et spesielt år, med en alvorlig syk sønn som døde og gikk over til evigheten 23. desember. En tung og vanskelig tid, men samtidig en tid der du ser livet passere revy samtidig som du vet at så mange mennesker bærer en fram på bønnens vinger. Midt i sorgen er det en god opplevelse. Da kjenner man virkelig hva menighetsfellesskapet betyr. En varm takk til dere alle.

Så er et nytt vårhalvår på gang. Vi gleder oss til til å oppleve hva det vil gi oss. Det er mye spennende utfordringer forran oss, og jeg gleder meg til å komme fullt igang igjen.

Jeg vil nevne besøket av pastor Sören Carlsvärd fra Örebro i Sverige. Jeg hadde utveksling med han på 80 tallet, og vi har holdt kontakten siden. Sören har vært leder av Det Svenske Baptistsamfunner i mange år ved siden av sin pastorstilling i Örebro. Han er en mye brukt forkynner og foredragsholder. I mars skal han ha tre Gudstjenester på svensk TV. 

Han kommer 3-4. mars- Lørdagen blir det temadag kl. 11 -14 med følgende temaer:

1."Veien fra Luther til Baptistene i Amsterdam og til vår tid."

2. Tre kirkesamfunn bygger "Equmeniakyrkan", Ekumenikken i Sverige.

Det kommer mer informasjon om den helga snart.  Han taler også i Gudstjenesten 4. mars.

Velkommen til vårens møter. Stå med oss i bønn.

Magne Hultgren, pastor

 

DET SKJER I PORSGRUNN BAPTISTKIRKE

SØNDAG 1. OKTOBER Feiret vi at Immanuel Church, Iranien Christian in Norway var blitt en Baptistmenighet. Generalsekretær Terje Aadne og Integrasjonsleder Mette Marie Hebnes fra Baptistsamfunnet deltok. Det ble en stor dag for menighetene våre. Vi gleder oss over det gode fellesskapet og samarbeidet vi har fått.

24. oktober starter vi med et nytt tilbud i kirken vår. I samarbeid med Voksenopplæringen skal vi gi et tilbud til innvandrere og flyktninger i å snakke norsk. På tirsdager kommer de rett fra Voksenopplæringen og til vår kirke, hvor vi skal samtale sammen på norsk slik at de kan praktisere å snakke snakke norsk. Det blir fellesskap, aktiviteter, vi spiser sammen og bygger vennskap.

Til dette trenger vi flere frivillige som stiller opp og hjelper oss. Vi gleder oss til dette. 

29. oktober blir det felles Dåpsgudstjeneste hvor to personer blir døpt. Dene ene er en ungdom fra Nepal, den andre er en norsk dame i sin beste alder. Hun er døv, så nå blir den store utfordringer vår å lære døvespråk så hun blir godt integreret i vårt fellesskap. Det blir spennende.

Søndagsskole. Dette har har vært en utfordring for oss å få til. Men nå har vi tre små Nepalske jenter, så kommer det to barn  sammen med sin mor som blir døpt, og i tillegg er det flere barn i Immanuel Church. Vi skal starte søndagsskole sammen, og ha en felles Gudstjeneste i måneden med søndagsskole parallellt med Gudstjenesten. Den ene måneden blir det kl. 11, og neste måned kl. 13.00.  Vi ber om at Herren må sende oss søndagsskoleledere. 

Ungdomsarbeide. Immanuel Chuch har to ungdommer på Ung baptist sin Basic lederopplæring, og en ungdom fra Porsgrunn baptistmenighet. Disse tre håper vi kan bli gode ledere som kan starte ungdomsarbeide i vår menighet.

Lovsangsteam.

Nan Rita Ødegård har sammen med Morten Sundquist startet et lovsangsteam. Er du glad i å synge og vil være med, si ifra. De øver hver uke, og deltar i flere Gudstjenester.

Jul og Nyttår.

I firbindelse med Jul- og Nyttårsfeiring har Immanuel Church og vi felles Syng julen Inn,  Julegudstjeneste juleaften, Juletrefest 4. juledag og felles Nyttårsfest i kirken Nyttårsaften. Nyttårsaften vil bli avsluttet med felles rakettoppskytning ved Porsgrunnselva i samarbeid med kommunens brannvesen. 

 

Kom og opplev fellesskapet. Mye spennede skjer.

Mvh Pastorrene  Shahram Barati og Magne Hultgren

VELKOMMEN TIL ET NYTT ARBEIDSÅR

Sommeren går mot høst, og vi er klar for et nytt arbeidsår.

Sommerstevnet BLINK i Stavern ble en fin opplevelse. Det var en stor høytid når Immanuel Church, Iranien Christian in Norway ble ønsket velkommen til Baptistsamfunnet under Landsmøtets forhandlinger, og under kveldsmøte torsdagen på Sommerstevnet. Vi gleder oss over det gode samarbeidet vi har.

Nå er vi igang etter ferien. Det begynte med en fin Gudstjeneste søndag 6. august. Søndag 13. august deltar vi på Felles Gudstjeneste i Skjærgårdshallen under Skjærgårds Sang sitt store stevne.  Den 20. august samles vi igjen her i kirken kl. 11.00.

Søndag 27. august arrangerer Porsgrunn Kristne Råd årets Fellesgudstjeneste i Rådhusamfiet. Pastor Tore Mersland i Porsgrunn Misjonskirke er dagens taler.

Søndag 3. september har vi vår samlingsgudstjeneste kl. 11.00, og på ettermiddagen reiser vi til Hvittingfoss for å ønske Elsa Paulsen velkommen som pastor i Sandsvær Baptistmenighet.

Vi minner om at Immanuel Chuch har Gudstjenester på Farsi søndager kl. 13.00.

Ellers vil jeg meddele at vi arbeider med å få en ny nettside, som mer oppfyller dagens behov. Det blir en felles nettside for Porsgrunn baptistmenighet og Immanuel Church. Pastor Shahram Barati vil være redaktør for siden sammen med meg.

Vi møter høsten med forventning til hva Gud vil gjøre for oss.

Magne Hultgren, pastor

 

 

GOD OG VELSIGNET SOMMER

Søndag 25. juni hadde Porsgrunn Baptistmenighet og Immanuel Church en felles sommeravslutning med tur til vakre Luksefjell.  Ca 65 personer med barn og voksne fylte en buss og flere personbiler og reiste på tur. Luksefjell strålte i vakkert vær, og det var koselig å kjøre gjennom den vakre bjørkeallen mot kirka. Vår samling var denne gangen i Samfunnshuset.

Der startet vi med en koselig samling om Guds ord, hvor jeg holdt en andakt ut fra ordet i Lukas 1:13:" Frykt ikke, Sakarja! Din bønn er blitt hørt".

Morten Sundquist ledet oss i lovsang, og venner fra Immanuel Church sang en sang på farsi og hadde et vitnesbyrd.

Etter samlingen var det grilling og fellesskap ute. Store og små koste seg, og samtalene gikk livlig.

En opplevelse mange satte stor pris på. Det har allerede kommet ønske om en tur igjen.

5.-9. Juli samles Baptistsamfunneet til Landsmøte og sommerfesten BLINK i Stavern. Det er med stor glede vi der skal ønske Immanuel Church velkommen til Baptistsammfunnets fellesskap.

Vi håper mange vil være med på møte torsdag kveld i Stavernhallen hvor alle de nye menighetene blir presentert, og bedt for.  Vil også nevne ALLE SAMMEN gudstjenestene som er samlinger for hele familien på formiddagene kl. 10.00 fredag, lørdag og søndag.

Ønsker alle en velsignet god sommer.

Velkommen til Gudstjeneste igjen 6. august kl. 11.00

Hilsen pastor Magne

 

VÅREN OG PÅSKEN ER KOMMET

Våren er en vakker tid. Lyset kommer mer og mer, og solen begynner å varme. For noen dager siden så jeg blåveisen i full blomst.

I menigheten gleder vi oss over det gode samarbeidet med Imanuel Church, Iranien Cchristian in Norway, og pastor Shahram Barati. Det har vært en berikelse for menigheten. Nå har vi begynt med felles ungdomsarbeide, og vi har hatt flere fellesgudstjenester. I mars kunne vi glede oss over felles dåpsgudstjeneste. Vi har også vært sammen på Down Town og delt ut innbydelser til kirken vår. Og vi planlegger felles ledermøter og har begynt å planlegge høsten og felles aktiviteter. Immanuel Church har søkt medlemmsskap i Baptistsamfunnet, noe vi gleder oss over.

De har sine Gudstjenester på det iranske språket Farsi hver søndag kl. 13.00.

Skjærtorsdag har alle Baptistmenighetene i Grenland felles Nattverdsmøte i vår kirke. Pastor Shahram Barati taler, og pastorer og ledere fra menighetene i Grenland deltar. Vår nye lovsangsgruppe vil delta for første gang, og det gleder vi oss over.

1. påskedag blir det Påskestevne med Oppstandelsesgudstjeneste på Langesund bad. Dette året blir også Risør Baptistmenighet med oss, og pastor Bjørn Torleif Kristiansen taler Guds ord.

Gospelkoret G4G har flere ganger gledet oss med Gospelgudstjenester. Den neste blir 23. april. De synger med en varme og er så fylt av Guds ånd at det fyller hele kirkerommet med en atmosfære som bare må oppleves. Så være varmt velkommen.

Begivenhetene står i kø denne våren. Måneden avsluttes med en Ønskesangen søndag 30. april kl. 17.00. Pastor Dag Eiel Kristoffersen sammen med Elim-koret besøker oss denne ettermiddagen. Her vil de kjente og kjære sangene stå i forkus. 

Gled deg til en opplevelsesrik april i Guds Hus.

LYS I MØRKE OG ADVENTSTID

Utstillingen LYS I MØRKE ble en fin opplevelse. Våre dyktige kunstnere i menighetene i Porsgrunn og Skien fikk vise fram sine kunstverk og dermed gi oss del i sine kunstneriske gaver. Dette viser oss mangfoldet blant våre medlemmer. En stor takk til alle som var med å gjøre en stor innsats for å få dette til.

Vi er alt i november, og adventstiden står for døren. Vinteren har lagt sitt hvite slør over bakken, og i dag skinner solen så fint. Vår Herre og Skaper har gjort alt så vakkert.

Mitt ønske er at adventstiden også må bli en vakker tid der vi også får tid tid litt ettertanke og refleksjon over HAN, Frelseren vil skal feire i julen.

Vi har den store gleden av å samarbeide med våre venner i Immanuel Church. Sammen skal vi feire jul og nyttår dette året. Det skjer mye spennende, og Herren gjør noe nytt i bant oss.

Vi gleder oss over dette og ser fram til flere fine samlinger som:

Familiegudstjeneste, Vi synger julen inn, Julegudstjeneste juleaften, Juletrefest 4. dag jul og Nyttårsfest i regi av Immanuel Chuch.

På mange måter har vi noe å vente på og se fram til.

HJERTELIG VELKOMMEN TIL KIRKEN.

 

VELKOMMEN TIL ET NYTT ARBEIDSÅR

Sommerferien er over, og vi er i gang med et nytt virkeår. Det har skjedd mye spennende i sommer. BLINK, Baptistsamfunnets sommerfest i Stavern var en flott opplevelse. Pastor Tor L. Rønneberg forettet dåp i et tjern i Tjongsfjorden i sommer, og vi gleder oss til å ønske dåpskandidaten velkommen til menigheten.

European revivel Nepalien Fellowship hadde konferanse i vår kirke siste helg i juli med ca 80 deltagere fra England, Nederland, Danmark og Norge. En stor opplevelse.

Immanuel Church, Iranien christians in Norway leide kirken vår til dåpsgudstjeneste i sommer. Så det har skjedd mye i vår kirke denne sommeren. Det takker vi Gud for.

Nå står et nytt virkeår forran oss med mange spennende utfordringer. Vi gleder oss til å komme i gang, og håper flere vil være med å ta ansvar. Vi har gått fra å være en "to-generasjons menighet" til å bli "fire-generasjonsmenighet".  I tillegg er vi blitt en flerkulturell menighet. En spennende utfordring.

Dessuten er det to menigheter som ønsker å leie kirken vår til sine møter, så nå blir det tre møter i kirken vår på søndagene denne høsten. Tenk så flott.

Vær med oss i bønn for alt arbeidet som skjer både i vår kirke, og i alle kirkene i byen vår.

Magne Hultgren, pastor

 

 

FELLES BØNN FOR PORSGRUNN

28. apr, 2016
FELLES BØNN FOR PORSGRUNN
Porsgrunn Kristne Råd (PKR) ønsker å mobilisere til Bønn for byen vår og alle som bor her. Derfor inviterer vi til felles bønnemøter for byen vår hver første tirsdag i måneden i mai og juni, og starter igjen i september. Møtene før sommeren blir i vår kirke kl. 19.00. Bønnelederne i Evangeliehuset, Turid Nordlie og Else Berit Andersen vil sammen med Pastor Magne Hultgren, leder for PKR, vil lede bønnemøtene. Kantor Turid Walaas vil spille og lede lovsangen.

Vi tror bønn er like viktig og betydningsfullt i dag som på Jesu tid. for "Han er i går og i dag den samme, ja forblir det til evig tid". Vi ønsker Porsgrunn skal være en trygg og god by å bo i, og vi ønsker at byens befolkning skal få møte det levende håp, Jesus Kristus. Vi ønsker at vi som kristne skal få være med å gjøre en forskjell fra alt det vonde som skjer i vår verden. Vi ønsker å bringe Guds kjærlighet i Jesus Kristus til byen vår. Dette trenger vi å stå sammen om.

Velkommen til Bønn for Porsgrunn. Velkommen til "å bringe Himmelriket nær" til vår by. Gud hører bønn, og "det er makt i de foldede hender" har vi lært i sangen.

VELSIGNET GODT NYTT ÅR 2016

Kjære alle lesere.

Vi er alt godt i gang med det nye året 2016. Ved et starten av et nytt år har vi noen drømmer og ønsker for vår menighet.

Menighetens visjon i flere år er: Et levende fellesskap, grepet av Kristus, midt i Porsgrunn - med evangeliet.

Det ønsker vi fortsatt å være. "Levende tro" vil derfor fortsatt være vår overskrift over arbeidet. Vi ønsker å formidle og utvikle en levende tro på Jesus. En tro som smitter og skaper noe nytt i oss alle. En tro vi vil dele med andre.

Vi gleder oss over alt som skjer i menigheten, og alle som gjør en flott innsats. Her om dagen så jeg en gledelig melding på facebook. En av våre medlemmer tok initiativ til å starte en lovsangsgruppe, og spurte om noen ville bli med. Så flott. Snart begynner de øvelser, og vil etterhvert delta i Gudstjenestene. Dette opplever jeg som svar på bønn.

Kom bli med i et levende fellesskap, hvor du kan få bruke din nådegave til Herrens ære og menneskers velsignelse.

Velkommen til kirken og til fellesskap.

Mvh

Magne Hultgren, pastor

 

 

 

 

 

 

Kjære alle lesere!!

Et nytt nådens år er gitt oss fra Herren. Et år med nye muligheter og utfordringer.

Tema for det nye året i menigheten er : LEVENDE TRO.

I januar vil vi konsentrere oss om "Levende tro og fellesskapet."

Vårt ønske og bønn er at vi skal leve ut vår tro i fellesskapet med Gud og hverandre, slik at fellesskapet blir så godt og inspirerende at hit ønsker vi å ta med vår familie, våre venner, våre naboer og bekjente.

Vi ønsker at menighetens fellesskap skal være et sted hvor vi er til for hverandre i alle livets situasjoner. Et sted vi kan glede oss med hverandre. Et sted vi kan dele sorger,bekymringer og be for hverandre og støtte hverandre. Et sted hvor vi hjelper hverandre og tjener hverandre. Et sted hvor vi kjenner at her er vi hjemme og er trygge og kan være oss selv. Et sted hvor vi oppmuntrer hverandre og spiller hverandre gode. Et sted hvor vi kan bruke våre evner og gaver til å glede og oppmuntre hverandre. Et sted vi kan be og takke Gud sammen i trygghet. Et sted i Jesu nærhet og godhet, hvor Den Hellige Ånd er tilstede og stadfester ordet og hvor vi får møte Jesus og hans nærhet og kjærlighet. Et sted hvor Jesus bringer sitt Himmelrike nær med all den godhet, kjærlighet og varme det innebærer.

Et fellesskap vi ikke vil gå glipp av og som vi ønsker at alle må få oppleve.

Uten DEG mangler vi noe i fellesskapet, for Gud vil bruke oss alle og være nær oss alle.

Derfor er DU spesielt velkommen til å være med å bygge dette nådens fellesskapet i menigheten. For Menigheten er jo Jesu legeme/stedfortreder her i Porsgrunn, og du er endel av han. Når Jesus er i oss og vi i han ved troen, ordet og bønnen, da har vi fått et utrolig løfte:

"Da kan dere be om hva dere vil og dere skal få det", sier Jesus

Det i ber sammen om denne måneden er at fellesskapet skal bli så godt og sterk at vi alle får lyst til å dele dette fellesskapet med mange andre.

Nyttårshilsen fra

Magne Hultgren

pastor

 

 

ER JULEN FOR ALLE? KOM JESUS BARE TIL FAMILIENE?

 

 

I Norge er det mange personer som bor alene, og mange opplever at julen kan være en vanskelig tid fordi alt er så konsentrert om familien i vår tradisjon.  I en kronikk i Vårt Land nå i adventstiden skrev en enslig dame at hun ikke går på Julegudstjeneste juleaften for den er så preget av familien at hun føler seg utenfor og ensom.

Dette har fått meg til å stanse opp og spørre hvem var det Jesus kom for? Var det kun til de vellykkede familiene?

Guds gave til oss fikk ikke plass blant de vellykkede. De hadde vært forutseende og bestilt opp alle hotellplassene i Betlehem, og ingen ville vike plassene for å gi plass til en ung fødende kvinne. Guds gave til oss måtte bli født i ensomhet i en fattig stall.

De som fikk beskjed at Guds gave var kommet, var noen fattige gjetere som holdt til borte fra familien. Og det var noen rike stjernetydere i Øst som fikk beskjed gjennom en ny stjerne.

Guds gave var til alle!

Hvem er det vi leser om i Evangeliene som møtte Jesus? Jo, det var barn,  familier, og det var ensomme mennesker som slet med livet. Spedalske, funksjonshemmede, prostituerte, skilte, enker, syke, besatte, tollere og syndere m.fl. De som av en eller annen grunn var satt utenfor samfunnet og var ensomme, de fikk et radikalt møte med Jesus som forandret deres liv. Det er ikke mange vellykkede i våre øyne vi leser om.

Og Jesus sier at alle disse er hans familie. Ikke bare hans foreldre og søsken.

Guds store julegave til oss, Jesus Kristus, er en gave til alle. Både familier, ensomme, syke, funksjonshemmede og alle som sliter med å få livet til.  Gud elsker alle like høyt. Også de som er så heldige at de lykkes i livet.

Det er det viktig å huske i jula. I Porsgrunn lager Normisjon julekveld for alle de som ikke har noen å feire jul med. En julefeiring som varmer Jesu hjerte. Gud velsigne alle som gjør en innsats for å få dette til, og alle som kommer som gjester denne kvelden og får oppleve Julevarme og kjærlighet.

«HIMMEL PÅ JORD, EN NÅDE SÅ STOR, DU ER IKKE ALENE DER DU BOR»

SYNGER VI I EN AV VÅRE NYE JULESANGER. JESUS FEIRER JUL MED ALLE!!

EN VELSIGNET JULEHØYTID ØNSKES ALLE.

Julehilsen fra

Magne Hultgren

PORSGRUNN BAPTISTMENIGHET VIL VÆRE EN LEVENDE MENIGHET, GREPET AV KRISTUS , MIDT I PORSGRUNN – MED EVANGELIET.

 

Dette er menighetens visjon.  Du er velkommen til å bli med å gjøre visjonen til virkelighet.

 

Vi ønsker å være et åpent fellesskap for mennesker i alle aldre. Et fellesskap preget av kjærlighet, tilgivelse, medmenneskelighet og respekt, og hvor budskapet om Jesus Kristus er det sentrale.  For Jesus er den som kan forvandle våre liv, og gi oss mot, håp og en trygg fremtid. Jesu kjærlighet inneholder en kraft som kan forandre oss alle.  Denne kjærlighet ønsker vi å formidle til deg, og ønsker at du skal få oppleve.

 

Derfor er du:

  • Velkommen til Gudstjenester hver søndag kl. 11.00                   Etter Gudstjenesten er det kirkekaffe og fellesskap i kirkestua.
  • Velkommen til Søndagsskole annenhver søndag samtidig med Gudstjenesten.
  • Velkommen til Strikke - kafè på onsdager
  • Velkommen til fellesskap i Bibel/samtale-grupper.

 

Etter hvert vil du oppleve flere interessante samlinger.                           På nyåret vil det bli flere temasamlinger med interessante gjester og ekte Gospelgudstjenester for å nevne noe.

Følg med på våre web-sider og hold deg orientert.

Du er velkommen til å ta kontakt på telefon eller e-post.                        Se forsiden for adresse og telefon nummer.

 

VELKOMMEN TIL FELLESSKAP!

 

Magne Hultgren

pastor