Vitnesbyrd

"Korset, der Jesus ga sitt liv, det er min gledje och min æra. Korset, kjærlekens skjøna symbol. Det er for alltid songen i mitt liv."
Det var en sang som ble og blir sunget mye.
Pelle Karlson heter han som skrev den sangen.
Jeg synger den av og til selv.
Korset står jo for mange som et symbol på skam og synd.
1.korinterne.1:18 For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.
For oss som har tatt i mot frelsen i Jesus Kristus er det et seiersymbol.
For korset er tomt og graven er tom, Jesus sto opp og han LEVER.
Hvilken mektig Gud vi har.
La oss vandre i lyset liksom han er lys, vandre i Guds lys.
Vandre i Guds kjærlighets lys.
Matt.5:14-16 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.
Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for hele huset.
Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og priser deres Far i himmelen.
De som lever uten Kristus er i mørke. De valgte mørket framfor lyset.
Lyset avslører og leder. Slik er evangeliet også.
Lyset fra korset stråler utover den vide jord ennå.
Kristus vil lyse for deg og meg i hverdagen.
Så syng det ut over alt på vår jord så skarene finner frem og frelse får.
For så lenge jeg kan røre min tunge, jeg aldri vil opphøre og synge, ja Jesus skal bli min sang i evigheten lang.
La det bli også din sang.

Svein-Anders Andersen. 10.09.2012

Viseforstander Sigbjørn Nuland.

Logg 140617 endring

HAN TEK IKKJE GLANSEN AV LIVET………

”Han tek ikkje glansen av livet,den Frelsar som kallar på deg.Fyrst då kan for alvor du levanår han får deg fylgja på veg” (Trygve Bjerkrheim) var en sang jeg husker med glede fra barn og ungdomsåra.

 

I en alder av nesten 60 år kan jeg underskrive på at det er helt sant!  ” Han tek ikkje glansen av livet……” og  «Navnet Jesus er som musikk for ørene og honning for munnen»!

 

Jeg er blant de heldige som fikk vokse opp i et kristent hjem med møtegang nesten hver søndag. På Eben-Ezer misjonskirke i Porsgrunn møtte jeg enkelte mennesker som jeg synes strålte av Jesus.  Det gjorde sånn inntrykk at jeg, som gutt, fikk lyst til å være en kristen. Jeg fikk erfare Jesu ord: ”Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri ”Joh 8,32.

På Eben-Ezer var det pastorer som virkelig stolte på at Bibelen var Guds Ord. Dette tillitsfulle synet på Bibelen sitter enda under huden på meg, fordi det gjorde så inntrykk. Og det toppet seg gjerne om sommeren når vi som familie dro på ferie til bibelcamping Nissedal i Telemark.  Der hadde rektor Ingolf Diesen fra Ansgar Teologiske Seminar sine bibeltimer hvor han la stor vekt på hele Bibelen som Guds ufeilbarlige ord.

 

Seinere har jeg i perioder i livet tvilt på overnevnte bibelsyn uten å miste troen på Jesus som Herre og Frelser. Det kan synes som om Bibelen sier imot seg sjøl enkelte steder. Vi har brutale tekster i GT.  Og Bibelen kommer med en del usannsynlige påstander, som i alle fall ikke hører hjemme i vitenskapens verden. Det må være en naturlig forklaring på en del av Bibelens uvanlige påstander tenkte jeg i en periode av livet.

Den måten å tenke på har jeg nå forlatt, fordi jeg etterhvert fikk forklaringsproblemer. Jeg oppdaget at Bibelen ikke sammen hang sammen med et liberalt bibelsyn. Derfor har jeg vendt tilbake til min ungdomstro at hele Bibelen er Guds Ord.

Et eksempel: Jesus trodde på Skapelsesberetningen, Matt 19,4 og det samme gjorde Paulus, Rom 5,12 og 5,18. Vi er vel ikke klokere enn Jesus? Kol 2,3

Hvis Guds Ord er i Bibelen? Hvem skal da bestemme hva som ikke er Guds Ord i Bibelen? Nå tror jeg på en hel Bibel. Siden Jesus er Ordet. Så må Ordet være Herre. Ikke en minus Bibel hvor liberal teologi tar vekk tekster, som de mener ikke er Guds Ord. Ikke en pluss Bibel hvor Bibelen + tradisjon er like viktige (katolikkene).

 

Nei, Bibelen alene (reformasjonen). Skrift forklarer skrift. For Bibelen hviler på sin egen autoritet.  Efes 2,20.

Sigbjørn Nuland 01.04.13