Bønn.

Det er makt i de foldede hender, i seg selv er de svake og små. Men mot allmaktens Gud du dem vender: Han har lovet at svar skal du få.

(Trygve Bjerkrheim).

 

" Du aner ikke hva som vil skje med deg, omkring deg, og ved deg, dersom du tilbringer minst en time daglig i bønn".

(Paul Yonggi Cho).

 

Hva er det å be?

Bønn er å tale med Gud. Det er tale enfoldig med Gud i sitt hjerte, utøse sin begjæring for ham, - klage sin åndelige og legemlige nød for ham og med inderlig trang og alvorlig lengsel i sjelen søke noe hos ham.

Vi kan be til alle tider. Når som helst og hvor som helst.

Når noen ber, så kneler de, andre står eller sitter, osv. Det er det samme hva slaks stilling en intar.

I Bibelen finner vi flere stillinger beskrevet, og vi kan ikke si at den èn er mer riktig enn den andre. Abraham ba stående, (1.Mosebok. 16:22.) Daniel Knelte, (Daniles bok. 6:11.) Moses falt på sitt ansikt. (4.Mosebok. 16:22.) Så den fysiske stilling er ikke hovedsaken.

Hvor lenge skal vi be?  Først av alt vil vi slå fast: Alle har tid til å be! Det er bare et spørsmål om prioritering, hva vi bestemmer oss forå bruke vår tid til. Vi kan da med all rett spørre: Hva er mer viktig enn å be?

Stressede og travle mennesker i atomalderen bruker liten tid til bønn. Vi trenger å høre apostelens ord: " Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt; dere vil sløse det bort i nytelser" ( Jakobs brev.4:2.-3.)

Faste bønnetider er absolutt å anbefale. Det hadde Daniel. (Daniels bok.6:11.) .....gikk han inn i sitt hus; i salen ovenpå, med vinduene åpne mot Jerusalem, bøyde han seg ned på sine knær tre ganger om dagen og bad og lovpriste fram for sin Gud, slik han hadde gjort også før dette.

Vi trenger å disiplinere vårt gudsliv.

Det er godt å be i morgenens stillhet, og legge dagen, våre kjære, oss selv, vår tjeneste, Guds rikes arbeid, land og folk osv. i Guds hender. Og det er godt når kvelden kommer, å legge natt og framtid fram for Gud, og takke for dagens velsignelser.

Som Guds barn kan vi leve i bønnens ånd. Det er nok det Paulus tenker på når han sier "be stadig". (1.Tessalonikerne. 5:17.) Det betyr at vi alltid kan leve med en bedende ånd, i bønnens atmosfære, og i nær kontakt med Gud.

Felleskap i bønn.

Matteus evang. 28:19. Også dette sier jeg dere: Alt det to av dere her på jord blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der vil jeg være midt i bland dere.

Det kan se ut her som Gud gir et spesielt løfte om bønnesvar når det er fellesskap i bønnen, og når vi er enige om hva vi ber om. Tenk om vi benyttet oss mer av dette?

 

 

Herrens bønn. (Den nye oversettelsen).

      Vår Far i himmelen!

      La navnet ditt helliges.

      La riket ditt komme.

      La viljen din skje på jorden

      slik som i himmelen.

      Gi oss idag vårt daglige brød,

      og tilgi oss vår skyld,

      slik også vi tilgir våre skyldnere.

      Og la oss ikke komme i fristelse,

      men frels oss fra det onde.

      For riket er ditt

      og makten og æren i evighet.

      Amen.

 (Matteus evang. 6:9-13).      

 

 

Gud, la meg søke stillhets gave.
Enkelheten og ensomheten.
Hvor alt hva jeg gjør og rører ved blir til bønn.
Hvor himlen er min bønn.
Fuglene er min bønn.
Vinden i trærne er min bønn.
For du, Gud, er alt i alle.