Om Bibelen

Bibelens bøker

Boken over alle bøker.

Bibelen kommer av et gresk ord, Biblia som betyr bøker.
Hva inneholder så denne boken?
Bibelen innholder 66 bøker som i alt har 1189 kapitler.
Så er det delt opp i hele 31175 vers.
Det lengste kapitlet er Salme 119.
Jesaias 37 og 2.Kongebok 19. er like.
Johannes evangelium. 3.kap. vers 16
Kalles den lille bibel. Her er hele frelsesplanen Gud satte i verk for hele menneskeheten på jord.

Det gamle testamentet;
har 39 bøker.
5 Mosebøkene, 12 historiske bøker, 5 poetiske bøker,
4 store profeter, 13 små profeter.

Det nye testamentet;
har 27 bøker.
4 evangeliene, apostlenes gjerninger, 12 forskjellige brev fra Paulus, brev til Hebreerne, 2 brev av Peter, 3 brev av Johannes, Judas brev, Johannes åpenbaring.

Et helt bibliotek i en bok.
Her er det masse spennende stoff å lese.
Til; oppmuntring, tukt og formaning, frelse, helbred for ånd, sjel og kropp, fremtid og håp.
For vi som tror er det evig liv hos Gud i himmelen.

Jeg kaller den gjerne en bruksanvisning.
Du må lese i bruksanvisningen til produsenten av en vaskemaskinen som du kjøper for å forstå hvordan den skal brukes riktig. 
Slik er det for oss også.
Bibelen er en bruksanvisning på hvordan Gud, som skapte oss vil at vi skal leve.

Det er mennesker som har skrevet Bibelen, men drevet og inspirert av Den Hellige Ånd. Gud våket over disse forfatterne.
2. Paulusbrev til Timoteus 3:16.-17. Hele skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til retledning, til opptuktelse til rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.

Så du som kjemper med tvil på Guds ord, hør ordet, les ordet og be Gud om villighet til å la deg overbevise om din synd. Be om at Guds ånd må lede deg i ordet.
Tro. Det er ikke noe en får, det er noe en har.
 Du må bare begynne å bruke den troen, så øker den.
Begynn å tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst.
Da blir du en kristen. Les Bibelen med bønn og overgivelse.
Hebreerne.11:1. Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.
3.Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige.
6. Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner den som søker ham.

Johannes ev. 3:16. For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

Dette kalles den lille bibel, for her har du hele frelses plan Gud satte til for menneskeheten.

Les som det står og tro som det står. Aldri et ord av skriften forgår.

Ta til deg av Ordet i Bibelen. Drikk av de kilder som velder frem.

Uten mat og drikke klarer du deg ikke. Derfor må en lese Bibelen hver dag.

Viktig:

Les Bibelen og be før du leser dagens avisnyheter og eller før du går ut i hverdagen  og møter all den elendigheten der.

Da er du klar til å møte de utfordringer og dagen din blir lettere.

Herren vil være med deg og hos deg i dagen du legger i Hans hånd


Svein-Anders Andersen                                                   www.bibel.no