Bilder av kirkelokalet

Kirkesalen
Kirkesalen bakover med galleriet.
Underetasjen, Kafèen.
Underetasjen.
Grupperom.
Grupperom.
Grupperom.