Velkommen til vår hjemmeside.

Opplysninger.

Porsgrunn Baptistkirke

Winthergt. 4

3921 Porsgrunn.

Tlf.: 35 55 55 00

E-post: porsgrunn@baptist.no

 

Post: Boks 1111

                 3905 Porsgrunn.

 

Hjemmeside: www.porsgrunn-baptistkirke.com

 

Menighetens kontonr.: 2670. 34. 77215

 

Pastor Magne Hultgren.

Tlf.: 971 80 338

E-post: m-hultgr@online.no

Treffes på kontoret onsdag fra kl.09.00 til kl.14.00 

på ulike ukenummer. Uke: 3,5,7,9 osv. 

Utenom kontortid kan pastoren kontaktes på hans tlf. eller e-post.

 

 

webredaktør; Magne Hultgren, m-hultgr@online.no 

Pastor Magne Hultgren.